Lý Thu Thủy

Nhân viên thân thiện và dễ mến. Tiếp đón và hướng dẫn tận tình, chu đáo.