Nguyễn Thanh Thanh

PXN 258 Nguyễn Tiểu La có bác sĩ Tuấn siêu âm nhiệt tình, vui vẻ, giải thích rõ ràng, dễ hiểu các thắc mắc cho khách.