slogan3

KIỂM TRA SỨC KHỎE THEO YÊU CẦU

2

 

Công ty TNHH sức khỏe xanh Tâm Phúc thực hiện đầy đủ các xét nghiệm từ thông thường đến chuyên sâu theo: 

 

     -  Phiếu chỉ định của bác sĩ

     -  Yêu cầu của khách hàng