slogan3

Cộng tác viên

Hợp tác với các cộng tác viên có nhu cầu Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh: đo điện tim, siêu âm, chụp X Quang, CT scan ...

 

Phương thức hợp tác linh động, thuận tiện và phù hợp với điều kiện của cộng tác viên.

 

Có Bác sĩ chịu trách nhiệm tư vấn các gói xét nghiệm và tư vấn kết quả xét nghiệm cho khách hàng của cộng tác viên.

 

Có chính sách ưu đãi cho cộng tác viên hợp tác lâu dài.