Gói xét nghiệm kiểm tra chích ngừa viêm gan siêu vi

image-chichngua

 

Nội dung

Đơn giá

(VND)

Kiểm tra tổn thương tế bào gan

 

AST (SGOT)

30.000

ALT (SGPT)

30.000

Kiểm tra viêm gan siêu vi A

 

HAV total

220.000

Kiểm tra viêm gan siêu vi B

 

Tầm soát nhiễm siêu vi B

 

HBsAg

100.000

Kiểm tra kháng thể siêu vi B

 

Anti HBs

100.000

Kiểm tra viêm gan siêu vi C

 

Tầm soát nhiễm siêu vi C

 

Anti HCV

140.000